Diamantboringen

DIAMANTBORINGEN


Diamantboringen worden uitgevoerd voor het plaatsen van ventilatie,  voor  leidingen, voor installatie van spots en dergelijke bij particulieren.


Er zijn verschillende types  diamantboringen mogelijk:


Diamantboringen verticaal door:

gewapend beton

een draagvloer van gewelven

een draagvloer van predallen

een draagvloer van   balken en potten

Deze diamantboringen worden allemaal met water geboord om te koelen en om   het vuil  rond de   diamantboor te verwijderen.

Bij diamantboringen van onder naar boven  wordt het vuil water  opgevangen door middel van een waterzuiger waardoor er geen vuil water rondgeslingerd wordt.


Diamantboringen horizontaal door:

snelbouwsteen

ytong blok

Deze diamontboringen worden   droog geboord. Er kan een stofzuiger op de boormachine aangesloten worden om het stof te beperken.


Diamantboringen horizontaal

gewapend beton

betonsteen

silicaatsteen

gevelsteen

Deze diamantboringen worden met water geboord om te koelen en om  het vuil rond de diamantboor te verwijderen.


De beschikbare diameters  van de diamantboren zijn momenteel:

31 mm

41 mm

61 mm

81  mm

110 mm

131 mm

141 mm 

Deze diameters kunnen voor  alle drie de types diamantboringen gebruikt worden.